വിജയ് സേതുപതിയാരാ വിശപ്പിന്റെ കാര്യം പറയാൻ

More from UAE

Latest Local News

  • Ras Al Khaimah reopens public beaches

    Ras Al Khaimah has reopened its public beaches, putting in place some health and safety precautions.

  • UAE യിൽ പെരുന്നാൾ ഞായറാഴ്ച

    ഈദ്ഗാഹിലും പള്ളികളിലും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പാടില്ല. പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലും പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ പിഴ പതിനായിരം ദിർഹം. ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈദ് മുബാറക്ക് നേരുന്നു