ചിത്രകലയിലെ ഏകാന്തപഥികൻ - മഹേഷ് പൗലോസ് 

ബുക്ക് റിവ്യൂ 

ബുക്ക് റിവ്യൂ 
ചിത്രകലയിലെ ഏകാന്തപഥികൻ - മഹേഷ് പൗലോസ് 

പൊറിഞ്ചുകുട്ടി 

ദേശീയതലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ന്ന അപൂര്‍വം ചിത്രകാരന്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ് പൊറിഞ്ചുക്കുട്ടി. അനുകരണങ്ങളില്ലാതെ തനതായ വഴിയില്‍ വളന്നുവരുകയും ആത്മാര്‍ഥതയും സത്യസന്ധതയും ആദര്‍ശധീരതയും കൊണ്ട് സ്വന്തം പേര് വ്യത്യസ്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വം 

More from UAE

Latest Local News