കരിപ്പുര്‍ എയർപോർട്ടിൽ വലിയ വിമാനങ്ങള്‍ ഇറക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാന്‍ വ്യോമയാനമന്ത്രാലയം

CALICUT AIRPORT

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നര ലക്ഷം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി നവംബർ 23

നവംബർ 19 രാത്രി 9 മണി വാർത്ത കേൾക്കാം 

More from UAE

Latest Local News